Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

 

Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk

Skolens bygninger og faciliteter

Vejlebroskolen er bygget i perioden 1974 – 1980.  En trelænget bygning i to etager rummer alle fællesaktiviteter: Administration, SFO, talepædagog, skolepsykolog, sundhedsplejerske, bibliotek, personaleværelse, faglokaler og kantine. To bygninger rummer elevernes hjemklasser: Én bygning E for 0 –4. klassetrin, en bygning D for mellemtrinnet 5. – 8. klassetrin. 9. klassetrin har til huse i to lokaler i hovedbygningen F.

Skolen har nye gode faglokaler.

Hele skolens udeområde er nyrenoveret for at give lys, luft og plads til bevægelse i undervisningen.

Skolen er således indrettet efter princippet; den lille skole i den store. De enkelte huse har en vis grad af selvstyre.

Vejlebroskolen ligger tæt sammenbygget med Ishøj Idrætscenter, Ishøj Kulturskole og Ungdomsskolen. Skolen bruger indrætscenterets faciliteter til idrætsundervisningen.

Skolen har egen kantine med et varieret udbud af økologiske mad.

 

 

Elevernes skolemøbler

Alle klasser har fået nye skolemøbler, der kan tilpasses individuelle behov og let kan opfylde ønsker til alternative indretning i klasselokalerne.

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolevejens trafiksikkerhed

Vejlebroskolen er beliggende i et byområde, der er planlagt og anlagt med trafikadskillelse. Det er således muligt for eleverne at komme til skole ad stisystemet til fods eller på cykel. Af samme grund er der ikke oprettet skolepatruljeordning ved skolen.


Især i vinterperioden bliver en del elever kørt til skole i bil. Der kan herved forekomme trafikpres på skolevejen. Skolen anbefaler, at eleverne i videst mulig omfang kommer til skole ad stisystemet til fods eller på cykel - det er også det sundeste!

Om morgenen er indkørslen til parkeringspladsen ud for skolens administration begrænset i tidsrummet 7.45 - 8.15. Dette har skolen og skolebestyrelsen ønsket for at sikre eleverne i den travle morgentrafik. Vi henviser til parkeringspladsen syd for skolen ved Idrætshallen. Her er der etableret "kiss'n'ride", hvor man kan sætte eleverne af langs fortorvet op mod skolen.


Fra Vejlebroskolen er der ca. 500 meter ad stisystemet til Ishøj S-togsstation og busholdeplads. Der er ca. 300 meter ad sti til Køgevejen med busstoppested.