Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen

 

Samlet elevtal pr. 01-10 2012: 396 elever

 • Samlet elevtal pr. 07-12-2015: 419 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 17,3 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,9 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 21,0 elever pr. klasse
 

Karaktergennemsnit

Antal elever pr. pc

Vi har i alt 140 pc'ere - altså 1 pc'er på skolenetværket pr. 4,1 elev
 
 

Antal medarbejdere

 • Opgørelse over antallet af medarbejdere:

 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 15-08-2012:  38

  Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale